up
 

 

 


down

Visie buurtwinkel

De kleine zelfstandige buurtsupermarkten en speciaalzaken zoals bakkers, slagers, groenteboeren, tabakszaken en slijters zijn momenteel een gevecht op leven en dood aan het voeren met de grote supermarkten. Door de toenemende kosten, lagere marges, de druk op de prijzen en de verruimde winkelopeningstijden is het voor velen van hen nauwelijks meer mogelijk voldoende omzet te genereren. De thans goede economische verwachtingen zullen er mede toe bijdragen dat de grote supermarkten een steeds breder assortiment zullen gaan voeren. Deze ontwikkeling is deels gebaseerd op de behoefte van de consument die hier om vraagt.

Terwijl de Nederlandse economie groeit en bloeit en de consumentenbestedingen stevig in de lift zitten, kregen de kleine levensmiddelen zaken afgelopen jaren een omzetdaling met ruim 3 procent voor het kiezen, zo blijkt uit een diepgravend onderzoek van Deloitte en Touche. (Bron: Bedrijfsvergelijking 1998 Levensmiddelendetailhandel, Deloitte en Touche)

Consumenten blijken hun verswaren, pakje sigaretten en flesje wijn steeds vaker te kopen in de grote supermarkten, die meestal onderdeel zijn van landelijke ketens. Daar groeiden de verkopen vorige jaar dan ook met 4,5 procent. Als het gaat om winstgevendheid is het beeld nog veel dramatischer. De nettowinst daalde bij de kleine levensmiddelenzaken met 17 procent. Naar schatting 10 procent van deze kruideniers zit zelfs in de rode cijfers.

De grootgrutters hebben daarentegen een topjaar achter de rug, waarin de winst met bijna 20 procent toenam. Als direct gevolg van deze bikkelharde strijd hebben vorige jaar ruim 200 zelfstandige kruideniers in ons land definitief de deur op slot gedaan. Deze trend, waarbij de groten sterker worden en de kleintjes in de verdrukking zitten en steeds vaker de strijd staken, zet ook dit jaar onverdroten door.

De concurrentiepositie van de kleine buurtwinkel in zijn huidige vorm zal nog meer dan nu het geval is onder druk komen te staan. Toch heeft de buurtwinkel duidelijk zijn eigen functie. Om die te bewaren en hogere omzetten mogelijk te maken is er mede door ons een formule ontwikkeld voor een keten van kleine buurtwinkels met een oppervlakte van tussen 160 en 300 vierkante meter. Nu de Nederlandse levensmiddelenmarkt overvol raakt, wordt de buurtwinkel volgens ons formule als nichemarkt herontdekt.

Het concept en het geheim achter de succesvolle buurtwinkelformule, dat wij voor ogen hebben, zal hieronder beschreven worden aan de hand van de marketing-mix . Vanwege de gevoelige informatie zullen niet alle aspecten behandeld worden.